Regulamin sklepu


Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego www.la-le.pl

2. Definicje:

a) Sprzedawca:  La-Le Sp. z o.o. ul.Glogera 36b, 31-222 Kraków

b) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania umów lub osoba prawna, bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

c) Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży online, dostępny dla Klientów.

d) Towar – produkt oferowany Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

4. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać tylko poprzez witrynę internetową:www.la-le.pl

 

5. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

6. Za zakupy w Sklepie internetowym klient może zapłacić w następujący sposób:

a) Przelewem – na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta po złożeniu zamówienia.

b) innymi formami zdefiniowanymi w przyszłości

 

7. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT.

 

8. Sprzedawca czeka 7 dni kalendarzowych na zaksięgowanie płatności za złożone zamówienie. W przypadku braku wpłaty za zamówiony Towar w w/w terminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

 

9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby zamówienie Klienta było wysłane w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.

 

10. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta z Polski za pośrednictwem Paczkomatu Inpost lub firmy kurierskiej.

W zależności od wybranego sposobu dostawy można przyjąć następujące czasy dostawy najczęściej realizowane przez usługodawcę:

 

kurier : dostawa na następny dzień roboczy

Paczkomat InPost: dostawa w ciągu 2-3 dni roboczych

 

11. Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

12. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient ma prawo do zwrotu Towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Towaru, składając Sprzedawcy oświadczenie na pisemne którego wzór dostępny jest TUTAJ.

 

13. Zwrot Towaru w ramach odstąpienia od umowy możliwy jest wyłącznie wówczas, gdy Towar będzie kompletny i nie będzie nosił śladów użytkowania ani uszkodzeń, oraz zostanie dostarczony wraz z dowodem zakupu – oryginałem lub kopią paragonu lub faktury.

 

14. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt do siedziby Spółki:  La-Le Sp. z o.o. ul.Glogera 36b , 31-222 Kraków  lub po kontakcie telefonicznym i mailowym w omówiony sposób na terenie Polski.

 

15. W przypadku uznania odstąpienia od umowy Sprzedawca wysyła zwracane pieniądze, na wskazane przez Klienta konto bankowe, maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Zwrotowi podlega jedynie kwota obejmująca cenę za towar.

 

16. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 

17. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej czyPaczkomatą InPost w celu realizacji wybranej formy wysyłki.

 

18. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

 

19. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

20. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002r. Nr 141 poz. 1176).

 

21. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację w siedzibie Sprzedawcy lub wysłać reklamowany Towar na uzgodniony wspólnie adres.. Koszt wysyłki pokrywa Sprzedawca, po uprzednim uzgodnieniu sposobu wysyłki.

 

22. Składając zamówienie w Sklepie internetowym klient jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

 

 

 


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów