Regulamin sklepu

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego www.la-le.pl

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. Definicje:

a) Sprzedawca: La-Le Sp. z o.o. ul.Glogera 36b, 31-222 Kraków wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000716373, REGON 369363283, NIP 6762544368

b) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania umów lub osoba prawna, bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

c) Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży online, dostępny dla Klientów.

d) Towar – produkt oferowany Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie kosmetyki posiadają stosowne dokumenty i sa oficjalnie wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

4. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać tylko poprzez witrynę internetową:www.la-le.pl. W szczególnych przypadkach – po uprzednim ustaleniu akceptowane są zamówienia mailowe na mail info@la-le.pl

5. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Za zakupy w Sklepie internetowym klient może zapłacić w następujący sposób:

a) Przelewem – na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta po złożeniu zamówienia.

b) poprzez system Blue Media. Podmiotem świadczącym obsługę tych płatności jest Blue Media S.A.”W ramach tego serwisu dostępna jest płatność kartami :

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

7. Przesyłki wysyłane są na adres podany w zamówieniu. Ze względu na wprowadzony system nie ma możliwości zmiany adresu bez zatwierdzenia przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca czeka 7 dni kalendarzowych na zaksięgowanie płatności za złożone zamówienie. W przypadku braku wpłaty za zamówiony Towar w w/w terminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby zamówienie Klienta było wysłane w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności. W szczególnych przypadkach jak ekstremalne warunki pogodowe, brak komponentów i inne wysyłka może przedłużyć się do 14 dni.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia następuje od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

10. Wysyłka towarów odbywa się za pośrednictwem Inpost lub DPD. Wysyłka zagraniczna odbywa się za pośrednictwem DPD po wcześniej uzgodnionej kwocie dostawy wynikającej z cennika DPD.

W zależności od wybranego sposobu dostawy można przyjąć następujące czasy dostawy najczęściej realizowane przez usługodawcę:

kurier : dostawa na następny dzień roboczy

Paczkomat InPost: dostawa w ciągu 2-3 dni roboczych

DPD zagranica - według cennika i regulaminu DPD od 2 do 7 dni 

11. Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

12. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient ma prawo do zwrotu Towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Towaru, składając Sprzedawcy oświadczenie na pisemne którego wzór dostępny jest poniżej.

13. Zwrot Towaru w ramach odstąpienia od umowy możliwy jest wyłącznie wówczas, gdy Towar będzie kompletny i nie będzie nosił śladów użytkowania ani uszkodzeń, oraz zostanie dostarczony wraz z dowodem zakupu – oryginałem lub kopią paragonu lub faktury.

14. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt do siedziby Spółki: La-Le Sp. z o.o. ul.Glogera 36b , 31-222 Kraków lub po kontakcie telefonicznym i mailowym w omówiony sposób na terenie Polski.

15. W przypadku uznania odstąpienia od umowy Sprzedawca wysyła zwracane pieniądze, na wskazane przez Klienta konto bankowe, maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Zwrotowi podlega jedynie kwota obejmująca cenę za towar.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

16. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

17. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej czy Paczkomat InPost w celu realizacji wybranej formy wysyłki.

18. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

19. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

20. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002r. Nr 141 poz. 1176).

21. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację w siedzibie Sprzedawcy lub wysłać reklamowany Towar na uzgodniony wspólnie adres.. Koszt wysyłki pokrywa Sprzedawca, po uprzednim uzgodnieniu sposobu wysyłki.

22. Składając zamówienie w Sklepie internetowym klient jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

23. W naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590."

24. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

La-Le Sp. z o.o.

Glogera 36b

31-222 Kraków

info@la-le.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów